EFEKT
realizuje
projekt w ramach ZPORR na lata 2004 - 2006

W ramach programu zrealizowany został wzrost konkurencyjności firmy EFEKT
 poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń.

EFEKT

realizuje
projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
W ramach projektu rezlizowane jest wprowadzenie nowych i udoskonalonych wyrobów,
przy zastosowaniu innowacyjnych i nowych rozwiązań technologicznych.