ARMATURA EFEKT S.A.

 

ARMATURA EFEKT S.A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. Zaprojektowania i zbudowanie kontenerowej stacji sprężania gazu i dystrybucja CNG

Celem projektu jest budowa stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym sprężonym. Stacja będzie wybudowana na potrzeby świadczenia usług na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Efektem projektu będzie wdrożenie nowej usługi tankowania w systemie CNG (ang. Compressed Natural Gas), opartej na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

Wartość projektu: 1 551 276.00 PLN brutto
(1 261 200.00 PLN netto)
Dofinansowanie projektu z UE: 672 840.00 PLN.
 
 

EFEKT
realizuje
projekt w ramach ZPORR na lata 2004 - 2006

W ramach programu zrealizowany został wzrost konkurencyjności firmy EFEKT
 poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń.

EFEKT

realizuje
projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
W ramach projektu rezlizowane jest wprowadzenie nowych i udoskonalonych wyrobów,
przy zastosowaniu innowacyjnych i nowych rozwiązań technologicznych.